Miljørapportering København – Klima og miljø

​Det vigtigste for en virksomheds klima- og miljøarbejde er at have overblik over virksomhedens påvirkning på klimaet og miljøet. Det er her miljørapportering kommer ind i billedet. Kortlægning af miljøpåvirkninger er grundlæggende for at kunne planlægge og prioritere indsatsen for at reducere negativ klima- og miljøpåvirkning.

Implementering af miljøledelsessystemer

Vi har opbygget og implementeret miljøledelsessystemer for store danske og skandinaviske virksomheder, hvilket har resulteret i ISO 14001-certificering. Arbejdet har fokuseret på at implementere i simple og for medarbejderne letforståelige ledelsessystemer med relevante processer, som afspejler medarbejdernes hverdag.​

CO2– og miljørapportering

Mængden af data, som skal anvendes som grundlag for miljørapportering kan være omfattende. Vi kan hjælpe med at gøre denne opgave lettere med et online system til CO2-rapportering. Indsamling af CO2– og miljødata bliver mere struktureret og rapportering af CO2-udledning og energianvendelse ensartet og enkelt.​

Læs mere om CO2-rapportering med online-systemet CEMASys.