Vi tilbyder​

Vi yder hjælp og support til opgaver inden for bæredygtighed, klima & miljø, arbejdsmiljø og social ansvarlighed, såsom:

  • Udvikling af strategi, mål og aktiviteter med udgangspunkt i virksomhedens prioriteter og koblet til FN´s globale mål for bæredygtig udvikling
  • Ideer til værdifuld dialog med interessenter
  • Udarbejdelse af CSR rapport i overensstemmelse med lovkrav og Global Reporting Initiative (GRI) standarderne
  • Implementering af ISO 14001 og 45001 miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer
  • Udarbejdelse af CO2– og energiregnskaber, eksempelvis med online-systemet CEMASys
  • Udvikling af processer for håndtering af hændelser samt rådgivning om arbejdsmiljøpolitik og aktiviteter
  • Vurdering og godkendelse af leverandører ud fra et bæredygtighedsperspektiv
  • Rådgivning om relevante sociale aktiviteter
Bæredygtighed i København